• Juni de zomermaand lekker op je gat zitten, toch?

   Zaaien in de open lucht.

   Molsla: (blad van paardenbloem) het is nu het meest geschikte tijdstip om deze smakelijke en gezonde bleekgroente te zaaien.

   Winterbloemkool (witte):

   zaai nu op een humusrijke bodem, op een frisse plek. Niet verspenen, uitplanten begin augustus, zodra de planten voldoende ontwikkeld zijn. Overwintering op volle veld. Oogst: april-mei volgend jaar. Zaaien van winterbloemkool kan ook in tufpotjes of perspotten, laat de turfpotjes in geen geval droogvallen. Zaai drie zaadjes per potje en bewaar enkel het kloekste. Zet de potjes op een frisse plek gewoon op de eerde, blokkeer ze, dat ze niet omvallen, houd ze vochtig en afgeschermd van de zon tot de kiemeing. Na de kieming veel licht en vochtig houden. Deze zogenaamde witte broccoli's moeten op ruime afstand uitgeplant worden: 70 X 70 cm. Indien ze te kort bij elkaar staan zullen de planten onvoldoende afgehard de winter ingaan en is de kans op vorstschade groter. Om dezelfde reden moeten we bij de winterbloemkolen en ook de broccoli's, omzichtig omspringen met stikstofmeststoffen. Begin tot half september zullen we zelfs een overbemesting geven van een samengestelde organische meststof met een hoger kali-gehalte dan phosphor en stikstof; om de planten te versterken voor de wonter. Een hoge pH (6,5 tot 7) is al evenzeer noodzakelijk als een humusrijke bodem. Ook een bespuiting met magnesiumsulfaat (20 g per 10 lit. water) zal de vorstresistentie en de kwliteit van onze winterbloemkolen verbeteren.

   Siertuin.

   Chrysanten: potchrysanten en grootbloemige chrysanten worden nu in hun definitieve pot gezet voor hun zomerverblijf. Het best kunt u de planten, met pot en al, ingraven in de tuin. Dagelijks watergeven tot de kluit doorgeworteld is, is een must. Geef ook om de week wat oplosmeststof. Chrysanten voor snijbloemen: kunnen ook uitgezet worden in de vollegrond. Vanaf 15 september worden ze dan afgedekt met een plastic tunnel of met glas.

   Hagen knippen:

   Stel dit vermoeiende karwei niet te lang uit. Hoe sterker de hagen doorgeschoten zijn, hoe moeilijker het wordt om ze bij te knippen. Hagen moeten steeds in pyramidale vorm geknipt worden, om er ook onderaan de groei in te houden. Na de planting moeten de jonge haagplanten, coniferen uitgezonderd, tot de helft terug gesnoeid worden, zodat ze ook onderaan goed vertakken. Doe dit liefst na het hernemen van de groei..

  Nu ben je er toch wel elke dag en/of nacht? Als thuis alles goed is achtergelaten kan je nu volop van de tuin gaan genieten en gaan bedenken wat te doen.

   De JC helpen met kinderactiviteiten.

   Op de vrijdagavond gaan kaarten in De Korf.

   De slootkant schoonmaken.