• Augustus de oogstmaand druk, druk, en nog eens druk maar wel leuk

   Groentetuin zaaien.

   Winterandijvie: laatste zaaiing op frisse, humusrijke grond. Later uitdunnen op 30 X 20 cm. Belommeren tot de kieming. Vanaf september afdekken met groeifolie of plastic tunnel is gewenst. Veldsla: kan nog de hele maand gezaaid worden op frisse, goed aangesloten grond. Wortelen: Zaai nu half lange vroege variŽteiten en laat de wortelen op het perceel in de open lucht overwinteren voor een zeer vroege oogst in de volgende lente. Enige bescherming tussen de rijen tijdens de winter is aangewezen. Gebruik hiervoor bladeren, stro of hennepstrooisel.

   Stamslabonen:

   Kunnen in de serre, de koude bak of onder groeifolie nog gezaaid worden tot half augustus. Onder plat glas of in de koude bak volstaat het de ramen vanaf begin september dicht te leggen en bij zonnig weer zoveel mogelijk te luchten. Onder groeifolie en in de serre, moet er vooral op gelet worden dat, in geval van droogte, de planten geen watergevrek gaan lijden. Goed verzorgd, kunt u onder koud glas en groeifolie verse, jonge slabonen oogsten tot in november. Zaai op rijen die 40 cm uit elkaar liggen en leg in de rij om de 20 cm 2 bonen, 5 cm diep. Als de planten 20 cm hoog zijn, worden ze tot aan de zaadlobben aangeaard.

   Fruittuin oogsten.

   Wees heel voorzichtig bij het plukken van fruit. De minste beschadiging, bijvoorbeeld door de vingernagels, het kneuzen van het fruit in manden of kisten of het breken van de vruchtsteel, heeft een nadelige invloed op de bewaarbaarheid van de vruchten. Vruchten dienen even omzichtig behandeld te worden als eieren.

   Fruittuin.

   Frambozen: na de pluk worden de afgedragen twijgen en de te zwakke jonge scheuten tot op 10 cm boven de grond weggesnoeid. Dit komt de overblijvende sterke, jonge scheuten ten goede, die volgend jaar vruchten zullen dragen.

   Schurft op appel en peer: let op, kontroleer regelmatig de appel- en perebomen op schurft en grijp tijdig in met een geschikt schimmelwerend middel. Het zou werkelijk jammer zijn indien uw vruchten nu nog zouden aangetast worden door schurft. Indien schurft niet tijdig bestreden wordt kan dit bij bepaalde rassen, zoals Durondeau bijvoorbeeld, aanleiding geven tot takschurft en dan is het hek helemaal van de dam.

  Nu je er toch ben hoe is het met de slootkant achter je huisje is hij vrij van onkruid en overhangende takken?

   Hoe staat het met het onkruid bij je pad.

   Moet mijn hekje bij de ingang niet nodig worden vernieuwd.

   De buren zijn op vacantie toch even bij ze kijken of alles goed gaat.