• April de grasmaand wat zullen we nu eens gaan doen, nou ik weet het wel hoor!

   Zaaien in de open lucht.

   Sla: zaai vanaf nu om de veertien dagen zomerrassen; het is nu echt te laat om nog lentevariŰteiten te zaaien. Zaai uw zomersla onmiddellijk ter plaatse op lijnen die 30 cm uit elkaar liggen en dun later uit op 30 X 20 cm. Opvolgingszaaiingen van: sla, radijsjes, tuinbiet en tuinkers. Zaai regelmatig kleine hoeveelheden, om een regelmatige opvolging van de oogst te bekomen. Zomerspinazie: kan ook nog altijd gezaaid worden. Vooral de nieuwe F1-hybride-rassen, die resistent zijn tegen de wolfsschimmel en moza´kvirus, zijn voor deze zomerteelt aangewezen.

   Planten.

   Spruiten: van de zaaiing einde maart, worden nu als hoofdteelt geplant. Koolrabi: afkomstig van de zaaiing in maart. Bieslook: om jonge bieslook te oogsten vanaf juni, kunt u nu zaaien. Het is ook een prachtig borderplantje. Regelmatig snijden geeft ook regelmatig jonge pijpjes. In dit geval zult u echter niet van de mooie bloei kunnen genieten. Ook de botten en jonge bloempjes zijn zeer smakelijk, bijvoorbeeld fijn gesnipperd in sla. Tegen koolvlieg: plant voldoende diep, stop de planten tot het hart in de grond. Na het hernemen van de groei, de stam steeds, tot het hart, aanaarden of ophogen. Zo belet u de koolvlieg om haar eieren tegen de stam van de koolplant te leggen. U kunt ook koolkragen aanbrengen. Prei- en uienvlieg: ook dit insekt begint deze maand met zijn eerste vlucht, wees dus op uw hoede.

   Gazon.

   De organische voorraadbemesting werd bij het spitten (uiterlijk eind februari) toegediend. De van onkruid vrijgemaakte grond wordt eerst genivelleerd. Leg het gazonoppervlak een klein beetje hol, dit geeft een beter zicht, vooral bij jong gazon. Strooi vervolgens de basisbemesting uit en werk die in. Wals (rol) de gazon goed vast en verkruimel hem daarna met een mesthaak tot op een diepte van max. 2 cm. Zaai 3 Kg per are (100 m▓) van het gewenste mengsel. Hark het zaad in tot max. 1 cm diep en leg goed vast met de tuinrol. Aandacht Gazonzaad dat slechts een halve cm diep licht, kiemt voor 95 %. Gazonzaad dar 2 cm diep ligt kiemt maar voor de helft meer. Hoe dieper het zaad licht, hoe minder het kiempercentage. Hou daar rekening mee. Onkruid in het gazon: er bestaat natuurlijk een heel scala onkruidbestrijdingsmiddelen, maar diegenen die niet wensen te spuiten kunnen het volgende doen: geef uw gazon om te beginnen een zware dosis samengestelde organische meststof. Maai vervolgens uw gazon om de 3 tot 4 dagen. Na elke maaibeurt moet u flink wat water geven, bij voorkeur met een regeninstallatie.Na ÚÚn seizoen is al het onkruid verdwenen!

   Siertuin.

   In de siertuin wordt de laatste hand gelegd aan het voorbereiden van een kleurrijk voorjaar. Tulpen: Uitgebloeide bloemen regelmatig uitbraken of af knippen, dit bevordert de bloei voor volgend jaar. Dit geldt ook voor de meeste voorjaarsbloeiers. Gladiolen: Planten op vorig jaar sterk bemeste grond. Gebruik geen verse organische mest vlak voor of vlak na het planten. Vaste planten: en rotstuinplanten kunnen nu reeds gezaaid worden op wachtbedden in de open lucht. Later verspenen op 5x5 cm, uitplanten in oktober. Heigrondplanten: Rhododendron, Azalea, Erica, Calluna e.a., worden het best nu geplant in een humusrijke grond. Is uw grond niet zuur genoeg, plant de heigrondplanten dan in zuivere dennenaaldengrond of zuivere turfmolm.Zet de planten vooral voldoende diep en dek het plantgat af met de omliggende grond. Zorg ervoor dat de grond of het turfmolm vooraf voldoende vochtig is en geef onmiddellijk na de planting voldoende water (min. 5 lit. per plant). Bij aanhoudende droogte wekelijks dezelfde hoeveelheid water toedienen. Erica en Calluna zijn tevens zeer goede bodembedekkers in iets ruimere tuinen. Voorgekiemde knollen: Dahlia, Canna, Begonia vanaf nu stilaan afharden om ze volgende maand uit te planten.

  Blijf regelmatig naar de tuin komen dan kom je niet voor verrassingen te staan in het seizoen en in het weekeind kan je even bijpraten met je lotgenoten in De Korf. De volgende punten kan je gelijk even meenemen.

   Is er geen stormschade ook niet bij de buren.

   Is er geen lekkage door sneeuw.

   Het water kan je er weer opzetten.

   Heb je nog aan de gasslangen en drukregelaar gedacht. Deze moeten om de paar jaar worden vervangen.