• Maart de lentemaand we krijgen er weer zin in maar waar moeten we beginnen?

   Zaaien in de kas.

   Tomaten: zaai nu de vollegrondtomaten, in een mengsel van 1/3de goed verteerde compost of graszodenaarde, 1/3de lichte bladgrond plus 1/3de zand. Gebruikt u aangekochte grond (zaai- en stekgrond), let er dan op dat het grondmengsel voldoende luchtig is.Zaai in kistjes, teilen of potten, met gezeefde aarde en dek de zaden slechts met één tot twee milimeter gezeefde aarde. Als de zaadlobben volledig gestrekt zijn worden de zaailingen opgepot in een pot van 10 cm. Steek de kiemplantjes tot de zaadlobben in de grond, zodat de zaadlobben op de grond komen te liggen. Stamslabonen: (struikbonen) kunnen nu, in pot, gezaaid worden voor de teelt onder koud glas of plastic tunnel. Leg 5 zaden (bonen) per pot van 10 cm.

   Zaaien in de open lucht.

   Andijvie: eerste zaaiing in de open lucht, in natte, stikstofrijke grond. Desgevallend belommeren, later uitplanten op 35X30 cm of indien u op lijnen gezaaid hebt kan ook uitgedund worden. Kervel: op vochtige plaatsen en in half schaduw kan nog steeds kervel gezaaid worden. Bedek het zaaibed tot de kieming met een natte jute zak of ander stuk stof. Zodra de kiemen zich vertonen moet de bedekking weggenomen worden. Schermen tegen de zon is eveneens een noodzaak.

   Siertuin.

   Bemesting. Mixed borders, rotstuinen, snijbloemen, keukenkruiden en sierstruiken: nu licht bemesten met een samengestelde organische meststof. Sierplanten en keukenkruiden hoeven zeker niet te zwaar bemest te worden. Het is niet de bedoeling dat deze te sterk gaan groeien. Goede compost en paardemestkorrels in lichte dosis zijn perfekt.

  Blijf regelmatig naar de tuin komen dan kom je niet voor verrassingen te staan in het seizoen en in het weekeind kan je even bijpraten met je lotgenoten in De Korf. De volgende punten kan je gelijk even meenemen.

   Is er geen stormschade ook niet bij de buren.

   Is er geen lekkage door sneeuw.

   Wordt er geen strenge vorst meer verwacht kan je het water er weer opzetten om een bakkie te maken.

   Hoe staat het met je gasslangen en drukregelaar. Deze moeten om de paar jaar worden vervangen.