• December de wintermaand we zijn nu wel thuis maar we kunnen best nog wat doen op de tuin.

   Fruittuin.

   Bomen waarvan u wenst dat ze volgend jaar sterker doorgroeien, moeten zo vlug mogelijk gesnoeid worden. Bomen die we wat wensen te verzwakken worden in maart gesnoeid. Snoeien: is een vak apart. U moet de groeikracht en de produktiviteit van de variŽteit en de onderstam kennen, alsmede de struktuur en de bemestingstoestand van de grond. Tevens moet rekening worden gehouden met de fysiologie van de boom.Snoeien moet niet alleen licht en ruimte in de boom brengen, maar vooral: er moet evenwicht nagestreefd worden. Eventueel zullen we ook de botten uitdunnen, in geval er werkelijk teveel bot aanwezig is of indien de boom te langzaam groeit. Bedenk bij het snoeien dat het om de fruitteelt gaat en niet om de houtproduktie. Een mooie boom is bijgevolg minder belangrijk dan een degelijke produktie.

  Kom regelmatig buiten het seizoen naar de tuin al is het maar voor een praatje of een kleine kusjes. Zo heeft u er volgend seizoen meer plezier van. De volgende punten kan je gelijk even meenemen.

   Is er geen stormschade ook niet bij de buren.

   Is er geen lekkage door sneeuw.

   Een kleine reparatie waar in het seizoen geen tijd voor was.

  1. Was ik nu vergeten mijn water af te tappen? Doe het dan nu het nog kan.