• Mei de bloeimaand wordt lekker ff niksen.

   Tuintip.

   Om het hele jaar door over oogstklare radijzen te beschikken, kunt u wat radijszaad mengen tussen het zaad van elk groentegewas dat u vanaf nu op rijen uitzaait. In één week tijd steken de radijsjes al hun kopje boven de grond en tekenen de zaailijnen zich af, zodat u de grond tussen de rijen eens kunt ophakken. Het gevolg is dat de grond beter opwarmt en dat er meer lucht tot bij de jonge plantenworteltjes geraakt. Dit resulteert in een betere groei van de hoofdteelt en het onkruid krijgt geen kans om zich te ontwikkelen.

   Groententuin.

   Wortelen: zaai nu halflange wortelen in de open lucht en meng wat radijszaad tussen het wortelzaad; zo tekenen de zaailijnen zich binnen de 10 dagen af. Radijs kiemt immers veel vlugger dan wortelen en kunnen vanaf nu dus ook in de open lucht gezaaid worden. U kunt ook gebruik maken van voorgekiemd wortelzaad: meng vijf delen zaad met één deel vochtig zand in een bloempot en zet de bloempot op de schoorsteenmantel, leg er een ruitje over en houd het geheel vochtig. Zaai zodra de zaadhuid barst.

   Bloementuin.

   Snoeien van sierstruiken en parkbomen: Struiken die bloeien op jaarse scheuten (vb. vlinderstruik, stokroos of Hybiscus en rozen): het éénjarig hout inkorten tot op 2 à 3 ogen. Struiken die bloeien op twijgen die het jaar voordien tot ontwikkeling kwamen (vb. Sering, Hortensia): zwakke twijgen en uitgebloeide twijgen op voet wegnemen; één derde van de sterke twijgen op drie ogen snoeien. Sierstruiken die bloeien op twee- en driejarig hout, besdragende en bladsierheesters (vb. sierkers, Pyracantha, Cerasus laurocerasus) enkel uitlichten. Lentebloeiers (vb. Forsythia en Prunus triloba) snoeien na de bloei. Rozen: nog niet snoeien!

   Fruitbomen.

   Bemesten: geef voor laagstamfruitbomen nu 1 tot 2 Kg samengestelde organische meststof per boom. Een voorraadbemesting met stalmest of goede compost wordt voor de winter toegediend

   Gazon.

   Om in het voorjaar te zaaien(eind april-begin mei), moet de grond nu dringend bewerkt worden: omspitten of diep frezen en rijkelijk organisch bemesten. Moet de grond verzwaard worden, meng dan een flinke dosis koemest of compost door de bouwlaag. Moet de grond verlicht worden, mend dan een 5 cm dikke laag scherp onder bouwlaag. Ook paardemest of ontzuurde turf kunnen hiervoor gebruikt worden. Indien de grond niet verzwaard of verlicht moet worden, kan een organische bemesting toegediend worden. Strooi 10-15 Kg van een samengestelde organische meststof per 100 m². Op zure grond wordt best voor de winter (november-december) 30 Kg landbouwkalk per are (100 m²) toegediend. Is dit niet gebeurd, strooi dan de kalk een drietal weken voor het zaaien uit. In geen geval worden de organische stoffen en de kalk tesamen toegediend. Indien later gespit wordt, zal de grond plaatselijk nog verzakken na het zaaien en zult u er nooit in slagen een "vlak" gazon aan te leggen. De ontbinding van het organisch materiaal gaat gepaard met een verzurende reactie in de grond. Daarenboven verzuurt de grond onder de graszode ook bestendig. Daarom zal men om de twee jaar 30 Kg landbouwkalk per are blijven uitstrooien. Een mooi gazon bekomt men pas door een goede grondvoorbereiding en een nauwkeurig onderhoud. Dit wil zeggen: regelmatig (minstens twee maal per jaar) bemesten met een gepaste samengestelde organische meststof, om de twee jaar kalk toedienen en... bij droogte regelmatig te beregenen.

  Blijf regelmatig naar de tuin komen dan kom je niet voor verrassingen te staan in het seizoen en in het weekeind kan je even bijpraten met je lotgenoten in De Korf. De volgende punten kan je gelijk even meenemen.

   Is er geen stormschade ook niet bij de buren.

   Is er geen lekkage door sneeuw.

   Wordt er geen strenge vorst meer verwacht kan je het water er weer opzetten om een bakkie te maken.

   Hoe staat het met je gasslangen en drukregelaar. Deze moeten om de paar jaar worden vervangen.