• November de slachtmaand maar daar doen wij niet aan we hebben wel wat anders te doen toch?

   Siertuin.

   Planten: Allerlei sierstruiken en rozen kunnen nu geplant worden. Dit is een uitstekende periode om "planten met blote wortel" te planten. Sierstruiken met vallend blad worden vooraf ontbladerd.

   Fuchsia:

   Laat deze planten in hun pot of kuip binnen (in de kelder) overwinteren. Houd ze vooral droog en vorstvrij. Laat de bladeren er maar afvallen, maar verzamel ze om verrotting te voorkomen. Giet alleen een beetje als de kluit echt te droog wordt.

   Winterharde Fuchsia's:

   Er zijn ook een paar winterharde soorten, op voorwaarde dat ze op een beschutte plek staan. Het is goed om deze planten voor de winter een bedekking met rijshout te geven. Deze soorten verdragen ook direkte zon, wat van de gewone Fuchsia's niet kan gezegd worden. Winterharde Fuchsia's plant u best in de lente.

   Rozen en bomen planten.

   Rozen plant u diep. Kort de wortels met de helft in en de twijgen tot op 30 cm boven het oculatiepunt. Maak de plantput voldoende diep, zodat de wortels er niet dubbelgevouwen in komen te zitten. Het oculatiepunt komt ongeveer vijf centimeter onder de grond te zitten. Goed zijdelings aanstampen is noodzakelijk. Om vorstschade te vermijden worden rozen soms aangeaard en de aldus ontstane geulen worden met half verteerde stalmest gevuld. U kunt in november ook een dikke laag compost tussen de rozen strooien om vorstschade te voorkomen. Bij het planten van rozen wordt de oculatie (griffelpunt) 5 cm diep in de grond gestoken. Van rozen wordt gezegd dat ze slechts winterhard zijn tot min 18į C, doch ik heb nog nooit rozen weten vervriezen, zelfs geen stamrozelaars. Toch is het veiliger ze "diep" te planten. Het planten van veredelde sierstruiken en fruitbomen is een zeer belangrijke gebeurtenis. Het is namelijk de bedoeling dat de bomen en struiken zich jarenlang in hun nopjes voelen in onze tuin en dat wij, als liefhebber, zo weinigmogelijk problemen hebben na de planting. Bij laagstamfruitbomen en geoculeerde sierstruiken komt het oculatiepunt (a) 5 cm boven het grondoppervlak, in tegenstelling met de rozen worden geŽnte bomen en struiken dus hoger geplant.

   Waarom hoger planten?

   Indien de entplek of de oculatie in de grond komen te zitten, zal binnen enkele jaren de boom of struik wortel vormen op de ent, met als gevolg dat de geŽnte plant op "eigen" wortel komt te staan en het effekt van de onderstam verdwijnt. Laagstam fruitbomen of sierstruiken die op een "zwakke" onderstam geŽnt zijn zullen dan sterker gaan groeien en bijvoorbeeld een kruin maken die even groot is als de kruin van een hoogstam. Oculatiepunt of entplek moet 5 cm boven de grond staan Andere bomen en struiken, op eigen wortel of op stam geŽnt komen een paar centimeter dieper te staan dan in de kwekerij. Maak in ieder geval de plantput steeds voldoende ruim, zodat u de wortels goed kunt uitspreiden. Onderaan in de put wordt de grond ter plaatse gespit en verkruimeld. Leg uw spade eens over de plantput, zo kunt u nagaan of de boom of struik niet te diep of te ondiep komt te staan. Dek de wortels af met mulle, fijn verkruimelde aarde, door rond de put naar binnen toe te spitten en stamp flink aan met de hiel. Vul de put verder met half verteerde stalmest of compost (a) en dek af met de aanvankelijk uitgegraven grond, tot een paar centimeter boven het terreinniveau. Later, tijdens de winter, zal de grond immers nog zakken. Op die wijze vangt u die grondverzakking perfekt op. Na het planten de grond afdekken met wat turf of bladeren geeft steeds een goede bescherming tegen vorst en uitdroging.

   Gazon.

   Gazon: Wenst u volgend jaar een gazon aan te leggen of een oud gazon te vernieuwen, spit dan nu dit tuinperceel en dien tegelijkertijd een rijke organische bemesting toe (voorraadbemesting). Zo kan de ondergedolven organische stof -onkruid, mest, het oude gazon e.d.- volledig verteren gedurende de winter en de volgende lente. Uw grond zal in april in prima conditie verkeren om er een mooi gazon op aan te leggen.

  Kom regelmatig buiten het seizoen naar de tuin al is het maar voor een praatje of een kleine kusjes. Zo heeft u er volgend seizoen meer plezier van. De volgende punten kan je gelijk even meenemen.

   Is er geen stormschade ook niet bij de buren.

   Val ik in herhaling is je water afgetapt?

   Een kleine reparatie waar in het seizoen geen tijd voor was.