Welkoms woord van onze voorzitter Cock.

Welkom op de site van A.T.V. Ommoord. Wij (het bestuur) willen u graag informeren over de gang van zaken op onze tuin.Op de tuin staan ongeveer 280 huisjes met evenveel gezinnen die hier een paar maanden per jaar te gast zijn elk met hun eigen ideeen. Om het een ieder naar zijn zin te maken hebben wij een paar regels opgesteld waarmee wij onze tuin mooi en leefbaar willen houden zie onder deze tekst.

*

Ik wordt bijgestaan door een gekozen bestuur tuincontrolle Henk, secretaris Daan en van alles wat Jan Verhoef, voorstander van een beetje meer tuin op onze tuin, gewoon een volkstuin waar het voor bedoeld is "mijn tuin hou ik zo goed mogelijk bij" en hoe staat het met jouw tuin?.

*

Op de rechterzijde van deze site kunt u alle informatie vinden over onze tuin.

Zoals wat te doen bij ziekte, je vind hier adressen van een dokter, apotheker, e.h.b.o. post e.d. in de directe omgeving.

*

Ook de openingstijden van onze kantine zijn hier te vinden of wanneer kan je een nieuwe gasfles halen.

*

Verder vind je hier de diverse commissies die ons helpen bij het besturen van onze vereniging, de tijden van de schoolvacanties, hoe krijg ik internet, telefoon nummers van her bestuur, wat te doen bij stroomstoring, schoolvacanties in Rotterdam of wat te doen bij eventueel inbraak. Kortom alles wat u wil weten om uw verblijf op onze tuin zo aangenaam mogelijk te maken..

*

U kan ons altijd aanschieten voor een vraag of stuur ons een mail, elke zaterdag bent u welkom in onze bestuurskamer van 11.00 tot 13.00. Wij wensen u een heel fijn verblijf op onze tuin.

*

Schema werkuren 2021 zaterdags van 10.00 - 12.00

Oneven tuinnummers

BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D
11 t/m 79 81 t/m 139 141 t/m 217 221 t/m 281
13 februari 13 februari 27 februari 27 februari
13 maart 13 maart 27 maart 27 maart
10 april 10 april 24 april 24 april
8 mei 8 mei 22 mei 22 mei
5 juni 5 juni 19 juni 19 juni
3 juli 3 juli 17 juli 17 juli
31 juli 31 juli 14 augustus 14 augustus
28 augustus 28 augustus 11 september 11 september
25 september 25 september 9 oktober 9 oktober

Even tuinnummers

BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D
10 t/m 80 82 t/m 138 140 t/m 216 220 t/m 280
20 februari 20 februari 6 maart 6 maart
20 maart 20 maart 3 april 3 april
17 april 17 april 1 mei 1 mei
15 mei 15 mei 29 mei 29 mei
12 juni 12 juni 26 juni 26 juni
10 juli 10 juli 24 juli 24 juli
7 augustus 7 augustus 21 augustus 21 augustus
4 september 4 september 18 september 18 september
2 oktober 2 oktober 16 oktober 16 oktober

Huishoudelijke regels van A.T.V. Ommoord

 • (*) Parkeren

  Het is toegestaan op de B-weg (koperpad) te parkeren in de parkeervakken aan de zijde van de spoorbaan. Ook mag er aan de zijde van de spoorbaan geparkeerd worden als er geen vakken aanwezig zijn mits het doorgaande verkeer niet gehinderd wordt. Aan de rechterzijde mag geparkeerd worden op de daarvoor bestemde vakken. Er mag niet geparkeerd worden bij de compostplaats en vanaf de ingang van het complex aan beiden zijde van de B-weg tot de eerste parkeerplaats aan de rechterzijde.

 • (*) Verplichte werkuren (art. 7)

  Per jaar dient u 9 maal 2 uur werkuren te maken, door middel van onderhoud op het complex van A.T.V.Ommoord.

 • (*) Bromfietsen

  Het is niet toegestaan te brommen op de voetpaden. Zet uw brommer uit en loop daarnaast naar uw tuinhuis.

  U dient uw brommer/scooter in uw tuin te parkeren zodat hulpdiensten geen obstakels op het pad tegenkomen.

 • (*) Hekje en nummer

  Een tuinhekje bij de ingang en een nummer goed zichtbaar op je huisje is verplicht.

 • (*) Toegang tot uw tuin

  Het bestuur, bestaande uit tenminste 2 personen heeft ten alle tijden toegang tot uw tuin.

 • (*) Afvoeren

  Het is verboden gootsteenafvoeren in de sloten uit te laten komen.

 • (*) Onderverhuur

  Het is verboden uw tuinhuisje onder te verhuren.

  Heeft u logees? U ben verplicht dit door te geven aan het bestuur.

 • (*) Adres wijziging

  U bent verplicht adres wijzigingen door te geven aan het bestuur van de vereniging.

 • (*) Tuin

  Elk lid is verplicht zijn huisje en tuin goed te onderhouden. Ook zijn gedeelte van de sloot en pad.

 • (*) Bomen

  Het is verboden bomen te rooien welke een diameter hebben van 15 cm. of meer en/of welke 1,50 mtr. hoog zijn of meer. Aanvragen bij het bestuur.

 • (*) Handel bedrijven

  Het is niet toegestaan handel op het complex te bedrijven.

 • (*) Paden

  Leden zijn verplicht hun tuinafscheidingen aan een pad in goed aanzien en goede staat van onderhoud te laten zijn.

 • (*) Varen

  Het is voor iedereen ten strengste verboden te varen in de sloten.

 • (*) Geluisoverlast

  Het is niet toegestaan na 22.00 buiten geluidsoverlast te veroorzaken.

 • (*) Sloot

  U bent verplicht wild groei van bomen en struiken aan de slootkant te verwijderen (dus geen overhangende takken) en de halve sloot aan uw kant te ontdoen van lelies en andere beplanting.

 • (*) Afval

  Al het afval dient gescheiden in de desbetreffende bakken te worden gedeponeerd.

 • (*) Honden

  Honden aan de lijn houden en ontlasting van de hond opruimen.

 • (*) Milieupark

  Heeft u grof vuil? Breng dit naar het milieupark klik op milieupark voor de route.

 • Afval? Hoe moet het

  Op onze tuin kunnen wij 5 soorten afval:

  1. Huisafval
  2. Gewoon huishoudelijk afval. dit mag in de blauw met grijze deksel rolcontainers. Deze mogen dus alleen gevuld worden met zakken huisvuil en NIETS anders. Maak de containers een voor een vol, zodat we geen half volle containers krijgen. We betalen per container dus halve containers kosten alleen maar extra geld.

  3. Grof vuil
  4. Hieronder verstaan wij puin, tegels, hout, zeil, vloerbedekking, bankstellen, huisraad, fietsen ijzer e.d. . Dit alles moet u ZELF wegbrengen naar het milieupark brengen (zie adres bij huisregel 21)

  5. Papier en karton
  6. Het is de bedoeling dat al uw papier in de helemaal blauwe container gaat ook uw karton. Grote dozen moeten klein gemaakt worden. Gooi dit dus NIET in de blauw-grijze huisvuil containers.

  7. Tuinafval
  8. Klein tuinafval gaat op de composthoop. Takken en grof tuinafval gaat op een aparte plaats op de B-weg en zal worden versnipperd. Wilt u er voor zorgen dat dit afval zo ver mogelijk naar achteren gedeponeerd wordt en niet vooraan aan de wegkant. Dus achteraan beginnen, daar opstapelen en dan opschuiven.

   Verzamel uw afval alleen op deze wijze.

   De bakken worden 1 april geplaatst en na 1 oktober weer verwijderd. In deze tijd worden ze elke vrijdag geleegd. Na 1 oktober dient u ZELF uw afval af te voeren

   Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij het bestuur