Informatie tuinverzekeringen brand en stormschade.

U kan uw tuinhuis verzekeren bij de collectieve verzekering van Zicht B.V. via A.T.V. Ommoord. Wanneer u deelneemt aan de collectieve verzekering dan is uw tuinhuis, schuur en kas verzekerd maar ook de inboedel, waaronder tuininventaris voor brandschade en stormschade.

Dit kunt u regelen via het bestuur van de vereniging.

Uitgesloten van dekking zijn:

Deze kunt u verzekeren bij de inboedel van uw woonhuis.

Van 1 oktober tot 1 april zijn ook audiovisuele apparatuur zoals TV, radio, videospeler en computerapparatuur niet verzekerd. Neem deze 's winters mee naar huis.

Teleurstelling voorkomen.

Een schade is op zich al vervelend genoeg, u zit dan niet te wachten op een teleurstelling. Zorg er daarom voor dat de verzekerde som bestaat uit een optelsom van:

  1. De herbouwwaarde van het tuishuis.
  2. De herbouwwaarde van de schuur.
  3. De kas.
  4. De nieuwwaarde van de inboedel/tuingereedschap ect..

Leveraciers van tunhuizen en kassen kunnen u vaak informeren over de waarde/aanschaf van een tuinhuis of kas evenals de kosten voor plaatsing, maar ook op internet kunt u informatie hierover vinden. Hierbij zijn de materialen van het tuinhuisje (bouwaard) de maten ect. belangrijk om te weten.

Aanvullend moet in de verzekerde som van de opstal nog rekening gehouden worden met plaatsing sanitair, keuken, verbouwingen, betimmeringen, zonnepanelen ect.

Let op: vaststelling van verkoopprijzen komen niet overeen met de aanschafprijzen en plaatsingkosten.

Van de aanwezige inboedel- en tuininventaris kunt u een inventarisatie maken op basis van nieuwwaarde om tot een juiste verzekerde som te komen.

Controle.

Regelmatige controle is belangrijk, mede doordat er geen indexering op de polis van toepassing is. Eventuele aanpassing van de verzekerde som kunt u bij het bestuur regelen.

Stel er onstaat brandschade en al uw bezittingen gaan verloren, dan moet u voor het verzekerde bedrag alles opnieuw kunnen kopen (opstallen en inboedel). Mocht dat niet kunnen, dan bent u te laag verzekerd en kunt u niet volledig schadeloos worden gesteld. Er is dan sprake van onderverzekering en krijgt u niet de volledige schade uitbetaald. Helaas komt onderverzekering nog (te) vaak voor.

Eigen risico.

Alleen bij stormschade geld er een eigen risico van 20 promille van de verzekerde som met een minimum van 227,-- per gebeurtenis.


Informatie tuinverzekering inbraak

Gelukkig kunt u zich ook hiertegen verzekeren via de collectieve verzekering van Zicht B.V.. Deze verzekering loopt dan gelijk mee met de inboedel- en opstalverzekering.

Vaak wordt deze dekking verward met een inboedel verzekering.

De inboedel is verzekerd onder de basis verzekering van brand en storm.

De inbraak verzekering staat hier los van en dekt diefstal uit het huisje en schuur na inbraak.

Sporen van braak aan de aansluitingen aan de buitenzijde van het tuinhuis of schuur moeten aantoonbaar zijn.

Het minimum te verzekeren bedrag is 908,-- en het maximum is 4.538,--. Elk bedrag hiertussen is mogelijk.

Wij weten natuurlijk dat inbraken niet zijn te voorkomen. Wij vragen u dan ook om voor dieven aantrekkelijke goederen mee te nemen naar huis. Laat 's winters zien dat er niets te halen valt. In de pratijk blijkt dat er nogal eens voor inbrekers aantrekkelijke goederen worden achtergelaten.

Heeft u schade? Zorg dan dat u deze kunt aantonen. Van de gestolen goederen wordt altijd een bewijs gevraagd in de vorm van de orginele aankoopnota's. Heeft u deze niet doordat u een huisje compleet met inboedel van iemand heeft gekocht? Maak dan foto's van alle spullen en bewaar deze bij u verzekeringspapieren. Kunt u de schade zelf herstellen? Dan kan dat, de bonnen van het materiaal moeten dan wel worden overlegd.

Het invullen van een schadeformulier gebeurd via het bestuur van A.T.V. Ommoord. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Bij inbraak geld er een eigen risico van 75,-- per gebeurtenis.